Gallery

Apple bath

Mount Fuji

Mountain Fuji at Fumotopara camping ground

Welcom to Manyo-no-Yu, Numazu